Stropy

Materiały konstrukcyjne Stropy

Stropy prefabrykowane: Teriva, strunobetonowe Rector, płyty sprężone kanałowe HCU. stropy kanałowe Żerań, stropy korytkowe i filigrany.