Spoiwa

Chemia budowlana Spoiwa

Najpopularniejszym spoiwem w budownictwie jest cement portlandzki. Przykładamy ogromną wagę do tego aby zawsze był on dostępny w wystarczającej ilości.

Uwaga! Głównym cementem sprzedawanym przez nas jest cement Górażdże, przede wszystkim Multi. U nas zawsze kupicie go w dwóch najlepszych rodzajach – wariantach (z kilku możliwych):

  • CEMII B-M(V+LL) 32,5R, czyli wieloskładnikowy oraz

  • CEMII B-S 32,5R, czyli żużlowy.

Te dwa rodzaje cementu w powiązaniu z lokalnie dostarczanymi piaskami nie powodują wytrącania wody z zapraw przy pracach murarskich. Unikamy cementów B-V, przy których ten problem może wystąpić (informacja zaczerpnięta od Wykonawców).

Sprzedajemy także cement czysty CEM I 42,5R także firmy Górażdże.

Wapno

Kolejnym popularnym oferowanym u nas spoiwem jest wapno hydratyzowane, niestety coraz częściej zastępowane plastyfikatorami w płynie. Nic wapna nie zastąpi w 100%. Wapno jest najlepszym plastyfikatorem zaprawy murarskiej i tynkarskiej.

W przypadku zapotrzebowania na wapno palone lub kamień wapienny oferujemy dostawy produktów luzem za wskazane miejsce inwestycji.

Żywice

Elementy konstrukcyjne z betonu, a także jastrychy i wylewki betonowe oraz róże konstrukcje żelbetowe mogą posiadać uszkodzenia wymagające zszyć. Możemy temu zaradzić w niektórych przypadkach dokonując tzw. zszyć i wypełnień żywicą poliestrową, silikatową, akrylanową lub epoksydową. Wszystkie wymienione są w naszej ofercie.